Προϋπολογισμός Σχεδίου Χορηγιών: € 2.900.000
Ποσό ενίσχυσης: 100%
Δικαιούχοι: Κοινοτικά Συμβούλια

Φορέας υλοποίησης: Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου
Φορέας υποστήριξης: Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου
 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 2/10/2023
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/6/2024 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.