Χρήσιμα Έντυπα

Εδώ θα βρείτε τα απαραίτητα έντυπα για την υποβολή της αίτησής σας για χορηγία στο Σχέδιο Χορηγιών για την Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και την Προσαρµογή των Κοινοτήτων στην Κλιµατική Αλλαγή.

 

Οδηγός Σχεδίου
Υποστηρικτικά Έντυπα
Έντυπα βεβαιώσεων/δηλώσεων που υποβάλλονται με την αίτηση
Πολιτικές, Οδηγοί και Κατευθυντήριες Γραμμές Κρατικών Υπηρεσιών